مته ی اکسیر سیاه Dark elixir drill

 مته ی اکسیر سیاه-Dark elixir drill

مته ی اکسیر سیاه
 اکسیر سیاه نوعی اکسیر بسیار قوی طبیعی است که برای ساخت و پرداخت سربازان اکسیر سیاه استفاده می شود. اکسیر سیاه بسیار ارزشمند است و باید بسیار شدید از آن مراقبت کنید.

 • اکسیر سیاه برای ساخت و ارتقا قهرمانان استفاده می شود
 • این مته از ذخایر زمینی اکسیر سیاه را استخراج می کند.
 • مهاجمین به قبیله می توانند تا ۷۵ درصد اکسیر سیاه استخراجی مته را که در مخزن اکسیر سیاه ذخیره نشده است را به غارت ببرند.
 • مته ی اکسیر سیاه فضایی ۳در۳ در قبیله اشغال می کند.
 • با بهره بردن از الماس می توان تا یک روز میزان استخراج اکسیر سیاه توسط مته را تا دوبرابر افزایش داد.
 • هنگامی که شما می خواهید دریل اکسیر سیاه (Dark Elixir Drill) را ارتقا دهید اکسیر های سیاه بدست آمده به طور خودکار برداشت می شود و اگر مخرن اکسیر سیاه شما پر باشد آن اکسیر های داخل دریل اکسیر سیاه (Dark Elixir Drill) از بین می رود.
 • شما می توانید با استفاده از گزینه تسریع در کار (boost) تولید اکسیر سیاه را به مدت ۱ روز دوبرابر کنید.
 • دریل اکسیر سیاه (Dark Elixir Drill) در سطح ۸ ساختمان اصلی در دسترس قرار می گرفت ولی از بعد از آپدیت ۱۱/۱۲/۲۰۱۴ از Town Hall سطح ۷ باز می شود. مخرن اکسیر سیاه هم در سطح ۷ ساختمان اصلی باز می شود.

تفاوت های ارتقا :

 • از درجه ی سه به بعد ظاهر دریل اکسیر سیاه به طور چشمگیری عوض می شود.
 • وقتی برای اولین بار دریل اکسیر سیاه را بسازید شامل یک دریل ی بزرگ است که از یک هاون چوبی و آهنی آویزان است و در حال سوراخ کردن یک گودال عمیق است.
 • در سطح دو پایه های دریل سنگی و سفید می شوند و در بالای ستون چوبی آن یک سطح صاف ایجاد می شود و سه تا شکل شش وجهی به بالای دریل اضافه می شود.
 • در سطح سه بخش اعظمی از دریل و بالای سطح آن با یک لایه ی طلایی پوشانده می شود. و پایه ها یک لایه ی قهوه ای رنگ آهنی به خود می گیرند.
 • در سطح چهار پایه های سنگی قهوه ای به آهن سیاه تبدیل می شوند.
 • در سطح پنج گودال معدن بزرگ تر می شود و پایه ها پوشش طلایی به خود می گیرند.
 • در سطح شش پوشش طلایی پایه ها یا با یک میله ی طلایی جایگزین می شود. دریل نیز خودش به رنگ طلایی می شود

مشخصات

تعداد بازديد: ۷۹۹
کلش اف کلنز

مرجع بازی کلش اف کلنز
...................................................
clash of clans

نويسندگان

پيوندها