بمب انداز هوایی (Air Bombs)

 پایگاه سازنده ساختمان ها بمب انداز هوایی-Air Bombs

بمب انداز هوایی (Air Bombs)

بمب انداز هوایی Air Bombs


برای دفاع هوایی سنگین ، بمب اندازهای هوایی کارساز هستند. تعداد نامحدودی بشکه انفجاری را به آسمان پرتاب می کنند تا دشمنان پرنده را نابود کنند.


جدول مشخصات بمب انداز هوایی پایگاه سازندهکلش اف کلنز

هک کلش اف کلنز

تعداد بازديد: ۴۰۰
کلش اف کلنز

مرجع بازی کلش اف کلنز
...................................................
clash of clans

نويسندگان

پيوندها