۸ مطلب با موضوع «استراتژی های حمله و دفاع» ثبت شده است

۰

استراتژی حمله با بالون ها و مینیون ها

 استراتژی های حمله و دفاع

بالون ها و مینیون ها

بالون ها و مینیون ها ترکیبی کارآمد و محبوب برای غارت غنایم هستند. ترکیبی قدرتند که راحت و آسان مورد استفاده قرار می گیرند. در اینجا روش و متدی که به کار می رود، شبیه به استراتژی و متد بالون هاست با این تفاوت که شامل مینیون ها نیز می باشد. روشی بسیار کارآمد حتی در سطح ۲۶۰۰ و برای تیم های کسب غنیمت می باشد. در مقایسه با متد و استراتژی بالون ها، این روش آسانتر و سریعتر در سربازخانه سیاه آموزش داده می شود. مدت زمان لازم برای پرورش و تولید مینیون ها معادل با ۴۵ ثانیه می باشد که باعث پیشرفت سریع آنهاخواهد شد، هزینه مصرفی برای تولید هر مینیون خیلی زیاد نیست و معادل با ۸ اکسیر سیاه می باشد ولی هنوز اکسیر سیاه محسوب می شوند.